Záštity

Záštitu nad akcí DEN DOPRAVY 2018 přijali:

Miloš Zeman, prezident České republiky
Andrej Babiš, předseda Vlády České republiky
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Dan Ťok, ministr dopravy České republiky
Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu České republiky
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj České republiky
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje
Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje
Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
Martin Červíček, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje
Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubice
Jiří Málek, rektor Univerzity Pardubice
Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
Petr Řezníček, starosta města Chrudim

 

 

 

 

Partneři Dne dopravy 2018

partneri-dd