Obchodní nabídka

Staňte se partnery tradiční akce!

Přispějte k propagaci oboru dopravy a oslavte osobnosti, kteří se o rozvoj oboru zasloužily.

Zviditelněte svoji společnost v rámci celostátní aktivity, kterou zaštítili nejvyšší ústavní činitelé České republiky.

Připomeňme světu osobnosti dopravy: Ing. Jan Kašpar, Ing. Jan Perner, Eugen Čihák, Baron Artur Kraus a Josef Ressel.

Město Pardubice a Pardubický kraj. Město a region dopravy!

PŘÍSPĚVEK JE MOŽNÝ FORMOU DAROVACÍ SMLOUVY NA SPOLEČNOST JANA KAŠPARA, z.s., případně formou REKLAMNÍHO PLNĚNÍ V RÁMCI CELÉ AKCE.

PŘIPRAVÍME INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKU PŘESNĚ DLE VAŠICH POŽADAVKŮ.

Partneři Dne dopravy 2020

2020