DEN DOPRAVY ČR - NÁRODNÍ DOPRAVNÍ PROJEKT
si klade za cíl propagovat dopravu a její rozvoj, připomenout si památku osobností podílejících se na rozvoji dopravy v České republice.

 

DEN DOPRAVY 2019 

20. května 2019

V roce 2019 bude národní dopravní projekt DEN DOPRAVY pokračovat už sedmým ročníkem. Jeho cílem je i nadále připomínat osobnost pardubického rodáka a letce Jana Kašpara a jeho význam pro českou aviatiku. Rok 2019 se ponese v duchu tématu "Město, které letí". 

 


Historie

Pilotní ročník DNE DOPRAVY ČR se uskutečnil v roce 2013. Impulsem k založení tradice DNE DOPRAVY tehdy bylo 130. výročí narození Ing. Jana Kašpara, pardubického rodáka a průkopníka české aviatiky. Při této příležitosti nezisková organizace Společnost Jana Kašpara zrekonstruovala dlouho chátrající hrobku Ing. Jana Kašpara a předala ji veřejnosti. O rok později byla slavnostně zprovozněna naučná stezka „Hroby zakladatelů dopravy v českých zemích“ na Městských hřbitovech v Pardubicích a otevřeno Dopravní centrum České republiky na pardubickém hlavním nádraží. V roce 2015 byla slavnostně otevřena stálá expozice Leteckého muzea Jana Kašpara. O rok později v roce 2016 byl v rámci DNE DOPRAVY zahájen projekt Dar na sochu Ing. Jana Kašpara. Kontaktní socha aviatika Kašpara je instalována na třídě Míru v Pardubicích, v místech bývalého hotelu Veselka, kde se Jan Kašpara v roce 1883 narodil a kde také o 43 let později zemřel.


DEN DOPRAVY 2018

18. května 2018

dendopravy2018Pardubice po roce opět ožívily oslavami průkopníka českého letectví Jana Kašpara. V roce, kdy jsme si připomněli 135. výročí jeho narození, se propojily pardubické spolky nesoucí jeho jméno a připravily nabitý program šestého ročníku národního projektu DEN DOPRAVY 2018. Kromě Společnosti Jana Kašpara, z.s. na jeho organizaci podílelo také Sdružení Aviatické pouti a Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara.
DEN DOPRAVY 2018 byl tradičně rozdělen do dvou bloků, na dopolední pietní akt u hrobu Ing. Jana Kašpara navázal odpolední happening u sochy aviatika na pardubické třídě Míru, který vyvrcholil předáním výtěžku z projektu Dar na sochu Jana Kašpara do rukou představitelů města Pardubice.
Průkopník české aviatiky a pardubický rodák Ing. Jan Kašpar se narodil 20. května 1913, tedy před 135 lety. V květnu současně uplynulo 107 let od jeho prvního a legendárního dálkového přeletu z Pardubic do Prahy. A to vše dalo příležitost oslavit jeho osobu, ale i českou aviatiku v rámci DNE DOPRAVY 2018.


DEN DOPRAVY 2017

19. května 2017

Den dopravy 2017 třída Míru1Jubilejní 5. ročník připomněl nejen aviatika Jana Kašpara a další zakladatele dopravy v českých zemích, ale všímal si také 200. výročí jízdního kola. V této souvislosti projekt také uvedl mezi zakladatele dopravy dalšího pardubického rodáka, průkopníka cyklistiky a motorismu a majitele první autoškoly v Rakousko-Uhersku Vincence Chomráka. V roce 2017 byl v rámci Dne dopravy také oficiálně zahájen projekt VÝCHODOČESKÁ DOPRAVA propojující Pardubický kraj a Královéhradecký kraj.

Jako předzvěst letošního ročníku Dne dopravy si už 2. března 2017 Pardubice připomněly 90. výročí úmrtí aviatika Ing. Jana Kašpara pietním aktem u jeho hrobu a také průvodem třídou Míru k soše Jana Kašpara, symbolicky připomínajícím rozloučení s Janem Kašparem, kterého se v roce 1927 účastnily stovky lidí.

Socha Jana Kašpara byla pardubickou veřejností slavnostně přivítána v lednu letošního roku. Na realizaci sochy se mohla veřejnost podílet v rámci projektu Dar na sochu Ing. Jana Kašpara, který byl odstartován při loňském ročníku Dne dopravy a zakončena byla až letos v rámci Aviatické pouti, která se uskutečnila dva týdny po Dnu dopravy ČR (3. a 4. června 2017).

Součástí programu Dne dopravy ČR bylo také setkání partnerů u příležitosti dostihového mítinku a dostihu CENA DNE DOPRAVY ČR – POCTA JANU KAŠPAROVI na dostihovém závodišti v Pardubicích.


DEN DOPRAVY 2016

20. května 2016

webV roce 2016 si Den dopravy připomněl 133. výročí narození aviatika Jana Kašpara a také 105. výročí prvních aviatických pokusů Ing. Jana Kašpara.

Dne 30. dubna 1911 uskutečnil svůj první zkušební let a ten samý ten i první let s cestujícím, kterým byl Kašparův bratranec, letecký konstruktér Eugen Čihák. Dne 13. května 1911, pouhý týden před svými narozeninami, podnikl Kašpar svůj legendární dálkový přelet z Pardubic do Prahy (Velké Chuchle). Akce DEN DOPRAVY 2016 se tak nesla v duchu těchto výročí.

Vrcholem oslav byl vzpomínkový akt na Ing. Jana Kašpara konaný dne 20. května 2016 u hrobu rodiny Kašparových na Městských hřbitovech v Pardubicích. Poctu průkopníkovi letectví vzdala Armáda ČR přeletem letounů Albatros, květinu k hrobu položila řada hostů. Květiny poslal také prezident České republiky Miloš Zeman, jehož zdravici do Pardubic přivezl prezidentův poradce Zdeněk Žák.

dd169V centru města na třídě Míru, v místech kde stával hotel Veselka, ve kterém se Jan Kašpar narodil, se pak uskutečnil happenin k poctě Janu Kašparovi.

Kromě módní přehlídky kostýmů z filmu Lída Baarová, která navodila atmosféru první republiky, tu bylo představeno také unikátní kolo Jana Kašpara s vrtulí.

Spuštěn byl i projekt Dar na sochu Jana Kašpara. Prvními donátory se stali primátor města Pardubic Martin Charvát a člen městského zastupitelstva Miroslav Rubeš.

Přispívat může kdokoli na číslo účtu 274863129/0300

 

DEN DOPRAVY 2015

Tradiční, v pořadí již 3. ročník akce DEN DOPRAVY se uskuteční také v roce 2015. Stane se součástí celoročních oslav 200. výročí narození a zároveň 170. výročí úmrtí projektanta a stavitele železničních tratí Ing. Jana Perner s názvem ROK JANA PERNERA.

Součástí samotného DNE DOPRAVY bude 20. května 2015 konaný již tradiční pietní akt u hrobu Ing. Jana Kašpara a dalších osobností z oboru dopravy. Celodenní program pak doplní prezentace firem z oboru dopravy a aktivity pro širokou veřejnost.

DEN DOPRAVY 2014

den-dopravy2014Program DNE DOPRAVY 2014 byl opět zahájen pietním aktem na Městských hřbitovech v Pardubicích, kde byla současně odhalena nová naučná stezka „Hroby zakladatelů dopravy v českých zemích“. Jednotlivá její zastavení jsou nejen u hrobu Ing. Jana Kašpara, ale také u dalších osobností, které se výrazně podílely na rozvoji dopravy a dopravního průmyslu. DEN DOPRAVY 2014 tak připomněl například i stavitele železničních tratí Jana Pernera, jehož 200. výročí narození si budeme připomínat v roce 2015, či vynálezce, sběratele a stavitele prvního bezmotorového letounu, tzv. ornitoptéry, barona Artura Krause. 

Novinkou tohoto ročníku bude slavnostní zahájení provozu Dopravního centra České republiky, které je otevřeno v budově Hlavního nádraží v Pardubicích. Nabízí služby cestujícím a prezentace firem z oboru dopravy a dopravního průmyslu. 

DEN DOPRAVY 2013

phoca thumb l  U7F5851Ing. Jan Kašpar je významnou osobností Pardubic, Pardubického kraje i celé České republiky. Uchovávat jeho památku a šířit odkaz tohoto letce se rozhodla Společnost Jana Kašpara z.s. Prvním počinem tohoto sdružení byla rekonstrukce zanedbané a zchátralé rodinné hrobky na Městských hřbitovech v Pardubicích. Díky finančním darům Pardubického kraje, Městského obvodu Pardubice V a dalších dárců byla hrobka opravena a veřejnosti předána 20. května 2013, v den 130. výročí narození Ing. Jana Kašpara. Slavnostního aktu se účastnila celá řada významných osobností, hold vzdala i Armáda České republiky formou čestné stráže a přeletem stíhacích letounů JAS 39 Gripen. Program DNE DOPRAVY 2013 v budově bývalé Reálky na Komenského náměstí v Pardubicích, kde Ing. Jan Kašpar studoval. Vystaveny tu byly exponáty ze života Jana Kašpara. Před budovou byla instalována replika letounu Bleriot, ve kterém Ing. Jan Kašpar v roce 1913 podnikl svůj první dálkový přelet z Pardubic do Prahy. Návštěvníci se tu mohli potkat i se samotným Janem Kašparem… 

Prohlédněte si fotogalerie z minulých ročníků:

den dopravy 2016 4 den dopravy 2015 6
Rok 2016 Rok 2015
  MES3952   MES5615
 Den Dopravy 2014  Den Dopravy 2013

Partneři Dne dopravy 2018

partneri-dd