DEN DOPRAVY ČR je akcí, která si klade za cíl propagovat dopravu a její rozvoj, připomenout si památku osobností podílejících se na rozvoji dopravy v České republice.

PARDUBICE A PARDUBICKÝ KRAJ = KOLÉBKA DOPRAVY V ČESKÉ REPUBLICE

DEN DOPRAVY 2016

20. května 2016

webV roce 2016 si Den dopravy připomněl 133. výročí narození aviatika Jana Kašpara a také 105. výročí prvních aviatických pokusů Ing. Jana Kašpara.

Dne 30. dubna 1911 uskutečnil svůj první zkušební let a ten samý ten i první let s cestujícím, kterým byl Kašparův bratranec, letecký konstruktér Eugen Čihák. Dne 13. května 1911, pouhý týden před svými narozeninami, podnikl Kašpar svůj legendární dálkový přelet z Pardubic do Prahy (Velké Chuchle). Akce DEN DOPRAVY 2016 se tak nesla v duchu těchto výročí.

Vrcholem oslav byl vzpomínkový akt na Ing. Jana Kašpara konaný dne 20. května 2016 u hrobu rodiny Kašparových na Městských hřbitovech v Pardubicích. Poctu průkopníkovi letectví vzdala Armáda ČR přeletem letounů Albatros, květinu k hrobu položila řada hostů. Květiny poslal také prezident České republiky Miloš Zeman, jehož zdravici do Pardubic přivezl prezidentův poradce Zdeněk Žák.

dd169V centru města na třídě Míru, v místech kde stával hotel Veselka, ve kterém se Jan Kašpar narodil, se pak uskutečnil happenin k poctě Janu Kašparovi.

Kromě módní přehlídky kostýmů z filmu Lída Baarová, která navodila atmosféru první republiky, tu bylo představeno také unikátní kolo Jana Kašpara s vrtulí.

Spuštěn byl i projekt Dar na sochu Jana Kašpara. Prvními donátory se stali primátor města Pardubic Martin Charvát a člen městského zastupitelstva Miroslav Rubeš.

Přispívat může kdokoli na číslo účtu 274863129/0300

Historie

Pilotní ročník DNE DOPRAVY ČR se uskutečnil v roce 2013. Impulsem k založení tradice DNE DOPRAVY tehdy bylo 130. výročí narození Ing. Jana Kašpara, pardubického rodáka a průkopníka české aviatiky. Při této příležitosti nezisková organizace Společnost Jana Kašpara zrekonstruovala dlouho chátrající hrobku Ing. Jana Kašpara a předala ji veřejnosti. O rok později byla slavnostně zprovozněna naučná stezka „Hroby zakladatelů dopravy v českých zemích“ na Městských hřbitovech v Pardubicích a otevřeno Dopravní centrum České republiky na pardubickém hlavním nádraží. V roce 2015 byla slavnostně otevřena stálá expozice Leteckého muzea Jana Kašpara.

Den dopravy 2016 se koná pod hlavičkou projektu DOPRAVNÍ FESTIVAL 2016 (proklik na stránky.
Projekt vychází z odkazu zakladatelů dopravy v českých zemích a slučuje celou řadu „dopraváckých“ akcí, které se na území Pardubického kraje konají.

Garantem projektu je Dopravní centrum České republiky, na organizaci všech těchto uvedených akcí se však podílí celá řada veřejných a odborných subjektů včetně Společnosti Jana Kašpara a Společnosti Jana Pernera.

DEN DOPRAVY 2015

Tradiční, v pořadí již 3. ročník akce DEN DOPRAVY se uskuteční také v roce 2015. Stane se součástí celoročních oslav 200. výročí narození a zároveň 170. výročí úmrtí projektanta a stavitele železničních tratí Ing. Jana Perner s názvem ROK JANA PERNERA.

Součástí samotného DNE DOPRAVY bude 20. května 2015 konaný již tradiční pietní akt u hrobu Ing. Jana Kašpara a dalších osobností z oboru dopravy. Celodenní program pak doplní prezentace firem z oboru dopravy a aktivity pro širokou veřejnost.

Prohlédněte si fotogalerii z ročníku 2015:

den dopravy 2015 6

DEN DOPRAVY 2014

den-dopravy2014Program DNE DOPRAVY 2014 byl opět zahájen pietním aktem na Městských hřbitovech v Pardubicích, kde byla současně odhalena nová naučná stezka „Hroby zakladatelů dopravy v českých zemích“. Jednotlivá její zastavení jsou nejen u hrobu Ing. Jana Kašpara, ale také u dalších osobností, které se výrazně podílely na rozvoji dopravy a dopravního průmyslu. DEN DOPRAVY 2014 tak připomněl například i stavitele železničních tratí Jana Pernera, jehož 200. výročí narození si budeme připomínat v roce 2015, či vynálezce, sběratele a stavitele prvního bezmotorového letounu, tzv. ornitoptéry, barona Artura Krause. 

Novinkou tohoto ročníku bude slavnostní zahájení provozu Dopravního centra České republiky, které je otevřeno v budově Hlavního nádraží v Pardubicích. Nabízí služby cestujícím a prezentace firem z oboru dopravy a dopravního průmyslu. 

DEN DOPRAVY 2013

phoca thumb l  U7F5851Ing. Jan Kašpar je významnou osobností Pardubic, Pardubického kraje i celé České republiky. Uchovávat jeho památku a šířit odkaz tohoto letce se rozhodla Společnost Jana Kašpara z.s. Prvním počinem tohoto sdružení byla rekonstrukce zanedbané a zchátralé rodinné hrobky na Městských hřbitovech v Pardubicích. Díky finančním darům Pardubického kraje, Městského obvodu Pardubice V a dalších dárců byla hrobka opravena a veřejnosti předána 20. května 2013, v den 130. výročí narození Ing. Jana Kašpara. Slavnostního aktu se účastnila celá řada významných osobností, hold vzdala i Armáda České republiky formou čestné stráže a přeletem stíhacích letounů JAS 39 Gripen. Program DNE DOPRAVY 2013 v budově bývalé Reálky na Komenského náměstí v Pardubicích, kde Ing. Jan Kašpar studoval. Vystaveny tu byly exponáty ze života Jana Kašpara. Před budovou byla instalována replika letounu Bleriot, ve kterém Ing. Jan Kašpar v roce 1913 podnikl svůj první dálkový přelet z Pardubic do Prahy. Návštěvníci se tu mohli potkat i se samotným Janem Kašparem… 

Prohlédněte si fotogalerie z minulých ročníků:

  MES3952   MES5615
 Den Dopravy 2014  Den Dopravy 2013

Partneři akce

partneri-2016